zegel
Terugblik

De geur van versgebakken Knieperkes dwarrelde door Ons Gebouw. twee dagen is er hard gewerkt om een hele voorraad Knieperkes te maken. Dat gebeurt uiteraard niet zo maar. Het Knieperkes bakken is namelijk voor het goede doel en dit jaar is gekozen om woonzorgcentrum Franciscus te ondersteunen. Met het geld wordt het opknappen van de binnentuin ondersteund.

De opbrengst:  n.n.b.

 

     

    

      

 

Siepelmarkt

Een beeldverslag van de 1e (zeer warme) Siepelmarkt. Deze was door de organisatie terug gebracht tot 13.00 uur, de start was dan wel een uur eerder. De twee volgende donderdagen zijn minder warm geweest, dus ook de gewone tijden gedraaid. Gelukkig maar, want het was een jubileumjaar.  50ste jaar!!!!!!!!

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

Presentatie magazine Zomer in Twente

‘Zomer in Twente’ een klik tussen kerk en toerist‘Zomer in Twente’ is opnieuw een prachtig magazine geworden, waarin kerken zich kunnen profileren en toeristen, die Twente bezoeken, een leidraad hebben om de mooiste plekken te ontdekken. Een klik tussen kerk en toerist met als belangrijk doel om elkaar te leren kennen. Wim den Braber, voorzitter van de stichting Welkom in de Kerk, die dit magazine uitbrengt, benoemde dit ook in zijn welkomstwoord. “We hopen dat de kerk een plekje krijgt bij de mensen en in dit geval de toeristen, die Twente bezoeken. Je stelt jezelf dan ook de vraag hoe het toerisme er in 2030 uitziet in Overijssel/Twente. Eén ding is zeker, Overijssel is, vergeleken met de rest van Nederland,  een echte stijger voor wat betreft de aantallen toeristen. Als kerken moeten we daarop inspelen en met dit blad ‘Zomer in Twente’ hopen we daar een invulling aan te geven.” De Protestantse Kerk in Ootmarsum vormde het decor waar het magazine werd gepresenteerd.

Waarnemend dominee Annerie Snier en ouderling Hanneke Spermon waren de gastvrouwen en samen vertelden ze over het kerkelijk leven in Ootmarsum, maar ook over Kunst in de Kerk wat altijd een vast onderdeel is van Kunst in Ootmarsum dat jaarlijks in het laatste volle weekend van augustus in het kunststadje wordt gehouden.

 Wim den Braber gaf vervolgens uitleg over de stichting ‘Welkom in de Kerk’. Van belang is natuurlijk de financiering en daar is de stichting volop mee bezig door middel van fondsen en particulieren. Ook de uitgever ‘Topic’ is daarin een belangrijke participant. Ooit is een dergelijk initiatief ontstaan in de omgeving van Giethoorn en dat bestaat trouwens nog steeds. “Mijn droom is wel,” vertelt Wim den Braber, “Dat we dit verder kunnen uitbreiden. Na Giethoorn is dit blad ‘Zomer in Twente’ gekomen, maar laat het zich uitbreiden over geheel Overijssel en misschien zelfs een deel van Gelderland. Duidelijk is wel uit statistische gegevens dat er in Overijssel minder gevaren, maar meer gereden wordt. Vooral de campers zijn op pad en deze mensen bivakkeren vaak een paar dagen in een bepaalde plaats. Met dit magazine spelen we daar op in door belangrijke toeristische informatie door te geven En dat staat dus allemaal in dit blad.” Gert Schreuders gaf vervolgens informatie over de ‘Vakantiepastor’ en let weten dat als toeristen op welke wijze dan ook in de problemen er een mogelijkheid is om met een pastor in contact te komen. “Ook tijdens een vakantie kan er van alles misgaan en dan is het belangrijk om een luisterend oor te creëren waar je je verhaal aan kwijt kunt. Vrijwilligers staan klaar om een telefoontje te beantwoorden. En zij staan altijd in contact met een dominee, die verder eventueel hulp kan bieden.”

 

IndrukwekkendHeel bijzonder was het interview tussen Gert Schreuders en Amir Maamir. Amir komt van oorsprong uit een Moslim gezin. Na een moeilijke jeugd kwam hij in twee christelijke pleeggezinnen. Wekelijks ging hij mee naar de kerk, maar vond er nog geen klik met het geloof. Totdat een vriendin hem meevroeg om te kerken in Zwolle. Na een aantal keren daar geluisterd te hebben, voelde hij zich bekeerd worden en gaf aan om tot het christelijk geloof te willen behoren. Hij liet zich dopen, waarbij uiteindelijk na veel vragen en discussiëren ook zijn broer als kerkganger  aanwezig was. Amir wil werkzaam zijn in de tuin van God, is bezig om een studie af te ronden en voelt zich ook echt bekeerd. “Ik wil graag iets in het Koninkrijk van God doen. Ik voel me christen, heb heel veel meegemaakt en met al die ervaring probeer ik nu de goede dingen te doen en er ook te zijn voor anderen. Ik zie nu Gods hand in heel veel dingen en dat maakt me echt tot een gelovig mens, “ vertelt een enthousiaste Amir.

Na zijn indrukwekkende verhaal werd het eerste exemplaar van ‘Zomer in Twente’ aangeboden aan Jan Dirk Wassenaar. “De kerk is betrokken op buiten. Toeristen vind je buiten, die willen wat zien en genieten van natuur en cultuur. Het boek ‘Sporen van God in het dorp’ vind ik een mooi uitgangspunt ook voor dit magazine. Ook recreanten kunnen op deze wijze God op het spoor komen. Natuurlijk gaat pastoraat voor gebouwen en mensen voor stenen. Die gebouwen doen er echter wel toe. Velen zoeken tijdens hun vakantie een kerk op en vinden daar toch een plek om te overdenken. Dit magazine draagt daar aan bij om dit alles makkelijker te vinden. En belangrijk is ook dat de kerk een bijdrage levert aan de leefbaarheid op het platteland in Twente,” aldus dominee en classis scriba Jan Dirk Wassenaar.

Uitgever Johan ten Brinke gaf uitleg over het verspreidingsplan en bijbestelkaartjes. Ook kregen de aanwezigen een goodiebag met allerlei informatie over wat de uitgeverij Topic Creatieve Communicatie allemaal doet.

Wim den Braber sloot de geanimeerde bijeenkomst af en bedankte de gastvrouwen Annerie Snier en Hanneke Spermon met een mooie bos bloemen. Na afloop van deze bijeenkomst was er een gezellig samenzijn in Ons Gebouw met een hapje en een drankje en de gelegenheid om het fraaie blad in te kijken. Een aanrader en zeker voor de toerist, die Twente bezoekt en in dit blad tips en achtergrondinformatie krijgt. Veel plaatsen en kerken in Twente hebben de gelegenheid gekregen om iets over zichzelf te vertellen, maar ook wanneer kerken op zaterdagavond/zondag diensten hebben. Daarnaast is er het interview met Amir en met kunstenares Adrie Arendsman en tevens met Mijntje Haakmeester, de drijvende kracht achter Huis van Lydia. Kortom een lezenswaardig magazine dat op verschillende plekken gratis mee te nemen is, onder meer in de Katholieke en Protestantse Kerk in Ootmarsum.     

 

 

 

 

 

Kniepertjes bakken voor het goede doel

27 en 28 december zijn er weer heel wat vrijwilligers aan het werk geweest. Bakkers en baksters toonden hun inzet, om zoveel mogelijk kniepertjes te bakken en te verkopen zoals zij dat ieder jaar weer doen. 

Dit keer is het goede doel  het Hospice Leendert Vries in Oldenzaal.
Hieronder wat foto's van de aktiviteit.

 

  

 

 

 

De  opbrengst van het knieperkes bakken is dit jaar € 1.100,00.

Iedereen die heeft meegeholpen met bakken, voorbakken en bezorgen en ook de beslag maaksters HARTELIJK BEDANKT. Het is weer een fantastisch bedrag.

Het bedrag zal worden overgemaakt naar het Hospice Leendert Vries in Oldenzaal.

  

 

 

 

 

 

 

 

AgendaKerkdiensten

 

Dinsdag 31 december

Oudejaarsdienst 

19.30
Voorganger: mevr. H. Meijberg - Tijms

 

Zondag 5 januari

nieuwjaarsbijeenkomst

10.00 uur
Voorganger: ds. Roelof Kloosterziel

 

Zondag 12 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Kloosterziel

Zondag 19 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. R. Visser 
uit Uelsen

 

Zondag 26 januari

10.00 uur
Voorganger: Ds. Roelof Kloosterziel